Srpen 2014

Decision

18. srpna 2014 v 21:24 | Starsy |  Euraton - lifestories
Po sto letech přidávám další příběh z čistě vlastní tvorby. Hlavním hrdinou je záporák který... Však uvidíte. :)

Decision


Razo ležel na jedné z těch vysokých, žulových skal, kterými byla zdejší krajina doslova posetá. Sledoval svou obrovskou, zdánlivě neporazitelnou armádu, prozatím relativně poklidně se zdržující v údolí pod ním.
Vše působilo jako dokonalá idylka - Notilos, který je za pomoci bohyně smrti přivedl k životu, se zdál být ideálním vůdcem. Byl inteligentní, a moudrý. Věděl dost o lidech, zvířatech i o démonech, a ačkoli oni byli zcela novým druhem, porozuměl jim velmi rychle.
Ačkoli byl Notilos člověkem a čas na něm zanechal nemálo jizev, byl stále velmi schopným, stárnoucím mágem. Razo k němu vzhlížel a vyplnil každé jeho přání bez jediné námitky…
Jenže pak se něco změnilo. Notilos začal být čím dál skleslejší, dokonce i přibývaly výčitky, kterými čím dál zmatenějšího démona počastoval.
Starý kouzelník si začínal stěžovat, že takhle to nemyslel. Chtěl očistit Zemi od lidské špíny, jenže se mu nelíbilo, když Razovi démoni lidi zabíjeli. Nechápal to. Přece to po nich chtěl, tak proč?
Jednoho dne se ale démon s magikem neshodli. Razo nechápal, co po něm Notilos chce, a kouzelník na něj začal křičet.
V Razovi se probudila typická démonická krev a tak na mága nejprve zavrčel, přičemž Notilos začal nadávat ještě víc. Nechtěl mu ale ublížit a vzhledem k tomu, že byl mnohokrát větší a silnější, než stárnoucí kouzelník, otočil se k odchodu.
Rozčílený Notilos po něm ale vrhl magický blesk. Minul, ale Raza to dokonale vykolejilo a několik sekund netušil, co má dělat, jak reagovat. Když se démon po několika sekundách vzpamatoval, chňapl po kouzelníkovi mocnými čelistmi. Nezranil ho, bylo to spíš varování, sebeobrana.
Notilos však udělal něco, co udělat neměl a tím odhalil pravou podstatu zdánlivě klidného démona. Magickým ostřím se mu rozehnal po tváři a způsobil tak Razovi hlubokou ránu, přes obě oči na levé straně.
Nepřišel o ně, jen místo čtyř očí měl na krátko kvůli krvi funkční jen dvě. To už ale Razo nedokázal skousnout, zvíře v něm se rozzuřilo a zakousl se Notilosovi hluboko do těla. Byl by schopný spolknout ho na jeden hlt, ale jedna jeho část starého mága stále považovala za autoritu.
Pustil ho z výšky na zem, ale po několika minutách kouzelník na následky pádu z výšky a vážných zranění způsobených Razovými tesáky zemřel.
Zmatený démon se vrátil zpátky ke své armádě a nařídil okamžitý přesun. Nějakou dobu nebyl ve své kůži a tak mu bylo i docela jedno, že jeho poddaní roztrhali i Notilosova učně, Kirka. Byl to mladý, nadějný kouzelník, stejně jako býval jeho učitel, ale Razo ani jeho démoni k němu na rozdíl od Notilose neměli žádný vztah, a už vůbec ne úctu.
Prvních pár týdnů po Notilosově smrti byl Razo s jeho armádou neustále na cestě. Nechával je plenit město po městu, kolem kterých procházeli, a sám se užíral otázkami, zda to bylo opravdu nutné.
Uplynuly měsíce a Razovi pochybnosti byli zatlačeny povinností ochránit a zaměstnat svoje druhy, aby mu nezdivočeli, nebo se ho některý nepokusil z jeho vůdcovského postu sesadit.
Delro, Zero, Ffice a Dark byli sice jeho nadmíru oddanými generály, kteří se jeho úsudek nikdy neodvážili zpochybnit, stejně jako on by nikdy nezpochybnil Notilosova slova, ale na zbytek se spoléhat nemohl. Dali se udržet poslušní díky tomu, že věděli, že generálové a hlavní vůdce jsou silnější. Ukáže-li ale slabost…
Rychle si podobné myšlenky musel vyhnat z hlavy a soustředit se na záměr, pro který byli stvořeni - měli očistit svět od lidské špíny, tak to Notilos řekl! A tak se Razo upnul na tento cíl a pak už systematicky vybíjeli celá města. Nejdříve ta nebezpečná, pak ta bezbranná, aby minimalizoval ztráty.
Nejdříve se je snažili odrážet jen lidé, ale později se do bojů proti jeho armádě začali zapojovat i upíři, vlkodlaci a jiní démoni. Začínala se z toho stávat celosvětová válka.
Po několika letech se to skutečně zvrtlo v celosvětový konflikt. Na jedné straně stála Aliance - lidé, démoni, vlkodlaci, upíři a spousta dalších, myslících tvorů, včetně hybridů a half-bloodů. Na straně druhé Akuryu. Relativně nový druh démonů, stvořený samotnou smrtí.
Akuryu vyhrávali, dokud se do války nezapojili vlkodlačí alfové, šamani, spirituálové a upíří vládci. Pak Razo a jeho poddaní začali prohrávat. Bitvu po bitvě. Ztráty na životech byli čím dál větší, až byl nucen své generály zavolat zpět a stáhnout je z pozic, jež se déle nedaly udržet.
Armáda, do nedávna rozdělena do pěti oddílů, se opět sjednotila k poslední bitvě, která měla vše rozhodnout.
Vítězství Akuryu by znamenalo, že jim již nic nemůže překážet v očištění světa od lidské špíny a zničení všeho, co se jim postaví do cesty.
Jejich prohra by naopak mohla znamenat naprostý zánik zcela nové rasy, jež zatím ještě ani nedostala příliš šancí.
"Razo, armáda je připravena." Informoval ho Zero. "A Aliance už je na cestě sem." Přisadil si Ffice. Alfa jen zvedl hlavu a přikývl. "Rozumím. Vraťte se ke svým oddílům."
"Ano!"
Nebe bylo temně šedé, na několika místech dokonce zcela černé. Slunce neosvítilo zdejší krajinu již několik dní, ale z temných mračen ani nezapršelo.
Napětí ve vzduchu by se dalo doslova krájet, válečníci na obou stranách byli značně netrpěliví, ti moudřejší cítili vedle touze po krveprolití také obavy nebo dokonce výčitky svědomí.
Razo vydal rozkaz a celá armáda obrovských démonů se dala do pohybu. Země pod jejich tlapami duněla a otřásala se, ale netrpěliví válečníci poslušně drželi formace.

Na druhé straně bojiště se upíří, lidští, démoničtí i vlkodlačí vládci připravovali na střet s protivníkem minimálně čtyři krát větším, než jsou oni sami. Doufali ale, že jejich odhodlání, síla, magie a přízeň živelných bohů, kterou byli obdařeni Spirituálové, bude stačit.
Země se jim pod nohama doslova chvěla a někteří zapochybovali o tom, zda-li jsou schopni v této bitvě vůbec vyhrát.
Celá Aliance se vydala vstříc vítězství, anebo smrti. V mračnech se zablýsklo, ale bouřka, s bleskovým Spirituálem po boku, byla jejich spojencem.
Spustil se déšť, který smáčel bojovníky po obou stranách a ohnivě zaměřeným z nich značně znepříjemňoval den. Ale dokonce i ohnivý Spirituál, Drakan, to bral s humorem.

Zanedlouho už na sebe obě armády viděli. Někteří bojovníci Aliance, obzvláště ti, kteří se s Akuryu ještě nesetkali, značně znejistěli, když viděli jejich obrovské protivníky. Na straně démonů naopak zajásali, jak snadně to pro ně vypadá.
Obě strany se na pár okamžiků zastavili, aby se vzájemně poměřili, než vládci vydali rozkaz k útoku. Válečníci se proti sobě okamžitě rozeběhli a zanedlouho krajinu kromě deště zkrápělo i množství krve.
Krajinu začaly bičovat blesky a silný vítr, oba živly patřily bohům, podporujícím své Spirituály. První umírali lidé, kteří neměli dost rychlosti ani síly, aby démonům stačili. Pak už to bylo různé. Slabší démoni, upíři i vlkodlaci…
Razovi se podařilo zabít písečného Spirituála, čímž jeho přítele, shodou okolností ohnivého Spirituála, zcela zbavil rozvahy.
Drakan se vrhl vpřed, pomstít svého padlého přítele, ale byl příliš neopatrný. Ačkoli se mu podařilo zasadit Akuryuskému vůdci několik hlubokých ran a popálit mu srst, nakonec i on padl, vedle svého umírajícího kamaráda.
"Susure… mrzí… mě… to…" dostal ze sebe Drakan z posledních sil. Síla z něj společně z krví vyprchávala až příliš rychle.
Susure se jen jemně pousmál. "I ty mě… od-pusť… "
Jednomu z generálů se podařilo zabít třetího Spirituála, větrného alfu Reiretské smečky, Warokiho.
"Spirituálové, huh? Největší triumf týhle aliance? To tak!!" vysmíval se Zero. Ale i Akuryu ztráceli své trumfy až příliš rychle.
Zanedlouho z jeho generálů přežil jen mladý Dark a Zero, Ffice, který se ho snažil alespoň trochu chránit.
Razovi bylo jasné, že prohrají, když se před ním objevil Neace. Eso nepřátelské aliance - Spirituál vesmíru.
Ve své skutečné podobě měl tři hlavy, každou vyzbrojenou ostrými rohy, obrovská křídla a dlouhý ocas.
Dokázal se hbitě proplétat Razovi pod nohama a uhýbat smrtícím kousnutím, případně je vykrývat křídly. Neace po Akuryjském vůdci vyslal dva elementární půlměsíce, schválně udělané do kříže pro větší ničivou sílu v místě, kde se dotýkají.
Razo nestačil uhnout a oba srpy se mu zaryly hluboko do krku a přeťaly téměř vše, co jim stálo v cestě. Průdušnici, tepnu, svaly… Ale až k páteři nepronikly.
Velký démon ještě schytal několik energetických blesků od lidských, upířích a vlkodlačích mágů, než konečně padl. Umíral ale dost dlouho na to, aby si stihl v hlavě přehrát celý svůj život…
Pro co jsem vlastně celý život bojoval? Notilos chtěl vyhladit lidi, aby na planetě zavládl mír. Plnil jsem jeho přání a přitom… Jsem selhal.
Nezasloužím si nic, než zemřít. Smrt mě stvořila a smrt si mě také vezme.
Promiň mi, můj pane… Promiň mi. Nedokázal jsem splnit tvé přání… Nedokázal jsem naplnit to, pro co jsem byl stvořen… Odpusť, Notilosi…